Alapfogalmak

Alapfogalmak

1V/oktáv

Standard 12 fokú hangolás az analóg szintetizátorok oszcillátoraihoz, a legtöbb eurorack modul 1V/oktáv vezérelhetőséggel készül. A másik, kevésbé elterjedt standard a Hz/V.

AC Coupled 

Olyan bemenet, ami csak AC (esetünkben audio) jeleket enged át magán.

Attenuator

Az attenuator egy eszköz, ami csillapítja a bemeneten érkező CV vagy audio jel erősségét.

Attenuverter

Az attenuverter egy speciális attenuator eszköz, ami a bemeneti CV jelet nem csak kizárólag negatív irányba csillapítja, hanem bipolárisan (tehát pozitív és negatív irányba) is.

AM

Amplitúdó moduláció. A hullámformát egy másik modulációs forrás jele nem a frekvenciája, hanem a hangereje/erőssége (amplitúdója) mentén modulálja.

BBD

Bucket brigade delay. Több digitális egység láncbakötésével előálló delay effekt. A modern digitális delay effektek elődje, ma is használatos nyersebb flanger vagy delay effektek előállításához vagy más speciális szintézishez.

Bi Polar

Minden modulációt bipolárisnak nevezünk, ami pozitív és negatív feszültséget tartalmaz.

Bus Board

A modulok bus boardhoz csaltakoznak, melyen keresztül megkapják a működésükhöz szükséges tápfeszültséget, de akár modulációs, és újabban audio-jeleket is fogadnak. (TipTop Audio MIXZ)

Clock 

Órajel. Sok modulációs eszköz (szekvenszer, LFO, stb.), mely periodikusan működik, órajel fogadására is alkalmas, melynek megfelelően fog időben változni az adott eszköz modulációs ideje. Egy órajel továbbosztásával vagy többszörözésével egyszerűbb ritmusok is előállíthatók. (Clock divider, clock multiplier eszközök)

Clock Divider /Clock Multiplier

Órajel (általában egy megfelelő frekvenciájú négyszög jel) osztására vagy többszörözésére használható modulok, ritmikai funkciókra használható eszközök.

CV

Irányítófeszültség (Control Voltage) – a moduláris szintetizátorok esetében a moduláció nem csupán manuálisan, potméterek segítségével, hanem patch kábeleken keresztül érkező irányítófeszültségjelekkel is lehetséges. Az irányítófeszültség pozitív és negatív is lehet.


DC Coupled

Ha egy bemenet DC coupled építésű, akkor audio és CV jelek feldolgozására is használható egyidejűleg.

Envelope Generator, ADSR

Burkológörbe és funkciógenerátor. Több időbeli egységre bontva erősíti, majd gyengíti a folyamatos audio vagy CV jelet. Egy standard burkológöröbének 5 paramétere van: attack (a legerősebb pontig jutó időtartam), decay (a lecsengési időtartam addig a pontig, amíg az megtartásra kerül a sustain paraméter mennyiségétől függően), sustain (a lecsengés után megtartott jelerősség mennyisége) és release (a végső lecsengés ideje az envelope-ot elindító gate/keyboard jel megszűnése után) A leghagyományosabb használata egy erősítő (VCA), oszcilltátor (VCO) vagy filter (VCF) időbeli megváltoztatása, modulálása.

FM

Frekvencia moduláció. A hullámformát egy másik modulációs forrás a frekvenciája mentén modulálja.

Gate

Ki és bekapcsolható CV jel. Gondolj rá úgy, mint a moduláris szintetizátor univerzális “hangszerbillentyűjére”.

Hz/V

Olyan hangolási standard, ami 1 oktávnak megfelelő hangtávolságot a feszültség megduplázásával reprezentál. A legtöbb Korg és Yamaha analóg szintetizátor ilyen stamdard szerint épült, az elterjedtebb standard a 1V/oktáv.

Inverter

A modulok inverter egységei mindig ellentétes feszültséget – pozitívból negatívat, negatívból pozitívat – hoznak létre a kimenetükön.

Jumper

Több esetben a modulok áramkörén (kapcsolók helyett) egy jumper egység áthelyezésével állíthatók át bizonyos funkciók.

LFO

Alacsony frekvenciájú oszcillátor (Low Frequency Oscillator), modulációra használható eszköz. Egyes LFO-k audio tartományban is használhatók.

Low Pass Gate

Olyan kombinált jelfeldolgozó egység, ami egy aluláteresztő szűrő (lowpass filter) és egy erősítő kombinációja. Kombinált módban használva a hangosságnak megfelelően a szűrés mennyisége egyre intenzívebbé válik.

Moduláció

Valamilyen zenei vagy egyéb funkció paramétereinek időbeli dinamikus változtatása.

Multiple

Egy bemeneti CV vagy audio jelet többfelé osztó konnektorból álló modul.

Noise

Zajgenerátor. Több esetben a zaj audio és CV jelként is használható.

Normalizált
Ha egy modulon több bemenet és/vagy kimenet normalizált, akkor egy bemenethez/kimenethez kerülő jel a többi bemeneten/kimeneten is egyidejűleg elérhető.

Offset

Egy bemeneti jelet pozitív vagy negatív irányba eltoló egység.

Quantizer

Modulációs eszköz. Adott bemeneti CV jelből mindig valamilyen, általában 12 fokú skálába tartozó hangmagasságot állít elő.

Ribbon Cable

Szalagkábel, mellyel a modul a bus boardhoz vagy valamilyen kiegészítő modulhoz csatlakozik.

Patch

Egy moduláris szintetizátor patch egy vagy több modul használatából és interakciójából összeálló, befejezettnek tekinthető eseménysor.

Phaser

Jelfeldolgozó egység, filter. E speciális szűrés hatására fésűszerű hézagok keletkeznek az audio spektrumban.

PWM

Az oszcillátor kimeneteinél található square hullámforma szélességének modulációja (pulse width modulation)

Ringmod

Ring moduláció, effekt. A két bemeneti jel összeg és különbség frekvenciái is a kimenetre kerülnek, csengő, fémes hangokat hoz létre.

Sample-and-Hold

Digitális jelfeldolgozó eszköz. Egy bemeneti jelet egy újabb bemeneti jel érkezéséig egy órajelnek megfelelő időegységnek megfelelően megtart – így lépcsőzetes formájú kimeneti jelek állnak elő.

Self Oscillation

Bizonyos szűrők építése megengedi, hogy a rajtuk lévő resonance paraméter (ami egy visszacsatolás vagyis feedback az áramkörbe) begerjedjen, vagyis self-oscillationbe lépjen. Ilyenkor leggyakrabban egy szinuszhullám keletkezik a szűrt audio jellel együtt (vagy azt teljesen elnyomva) a kimeneten.

Slew

Jelfeldolgozó eszköz. A szögletesebb jeleket (pl. egy szekvenszer step-jeinek CV jelei) lekerkíti. Leggyakrabban portamento effektre szokták használni, azonban egyes slew modulok envelope generátorként vagyis burkológörbeként is használhatók.

Step sequencer

A step szekvenszer egy órajelnek megfelelően működő eszköz, mely a bemeneti vagy saját órajelének megfelelően lépésenként változtatható jeleket küld a kimenetre.

S-trig

(Short Circuit Trigger) Negatív trigger. Leginkább a Moog, Yamaha analóg szintetizátorok épülnek ilyen típusú bemenettel, hagyományos trigger jellel nem használhatók.

Switch

Kapcsoló. Sok modul funkciója nem csak potméterekkel, hanem két- vagy többállású kapcsolóval változtatható.

Saw Core

Olyan oszcillátor, ami egy fűrészfog jelet (sawtooth wave) generál, és a többi hullámformát is ebből az alaphullámból hozza létre.

Tri-Core

Olyan oszcillátor, ami egy háromszög jelet (triangle wave) generál, és a többi hullámformát is ebből az alaphullámból hozza létre.

Trigger

Speciális irányítófeszültség (CV). Bármilyen négyszögletes (square vagy rectangle wave) használható trigger jelként logikai funkciók megváltoztatására, események elindítására.

Unipolar

Unipoláris feszültség. A modul be- vagy kimenete kizárólag negatív vagy pozitív feszültséget fogad vagy küld.

Vactrol

A vactrol egy fényérzékeny ellenálláson alapuló áramkör. A vactrollal rendelkező modulok sokkal kifinomultabb ívű hangzásra használhatók.

VCA

Feszültségvezérelhető erősítő. (Voltage Controlled Amplifier).

VCF

Jelfeldolgozó egység. Feszültségvezérelhető filter (Voltage Controlled Filter). A bemeneti audio jel valamely harmonikus tartományát küldi a kimenetre, a többi a vágási frekvencia állásától és a filter típusától függ.

VCO

Jelforrás. Feszültségvezérelhető oszcillátor. Az analóg oszcillátorok legtöbbször valamilyen tisztább hullámformát hoznak létre egy áramkörön belül. A digitális oszcillátorok
pedig a modul digitális memóriájából előhívott, ciklikusan ismétlődő hullámformákat használnak.

Waveshaper

Jelfeldolgozó egység, effekt. A waveshaper egy matematikai funkciónak megfelelően torzítja el / alakítja át a bemeneti jelet. Legtipikusabb előfordulása a distortion effekt.

Wavefolder

Jelfeldolgozó egység, effekt. Egy tisztább hullámformához több felharmonikus tartalmat ad hozzá, mintha az eredeti hullámot többszörösen “összehajtaná” (wavefolding).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *