A logikai funkciók játékos lehetőségei

Miért akarnánk logikai modulokról beszélni? Azért, mert a logikai funkciók, ahogy a burkológörbék vagy LFO-k, szintén időhöz kötött eseményeket hoznak létre, melyek ugyanúgy a rendszerünk irányíthatóságát és természetesen a zenei struktúrák létrehozásához szükséges inspirációt is adhatják.

Ha logikai modulokról szeretnénk beszélni, akkor mindenképpen tisztában kell lennünk a gate és trigger terminusok mögött megbúvó fogalmakkal. Aki nézegette már Alapfogalmainkat vagy olvasta a legutóbbi burkológörbékről szóló poszt első vagy második részét, már biztosan emlékszik ezekre. Egy gate jel lehet bármilyen négyszögletes jel, ami “on-off” jelként események indítására és fenntartására szolgál. Egy trigger jel pedig egy néhány millisec hosszúságú pulzusjel, ami általában órajel értékek közvetítésére (szekvenszer, LFO vagy akár egy VCO), illetve időzített események (pl. burkológröbék) indítására szolgál.

Logikai VAGY

Intellijel Designs OR

A logikai vagy az egyik legegyszerűbb, házilag is könnyen megépíthető áramkörökközé tartozik, de készre szerelve sem vészes az ára. A Doepfer és az Intellijel is kínál ilyen modulokat. E moduloknál a  bemeneteken érkező bármelyik gate vagy trigger jel a kimenetre kerül. Így egy másik modul vagy szintetizátor clock / trigger / gate bemenetébe köthetjük az összes bemeneten érkező jelet egyidejűleg. Így már rögtön nem unalmas egy A-160 clock divider kimenete vagy mondjuk mindenféle rendszerünkben kószáló on-off jellel újraindíthatunk mondjuk egy szekvenszert, ha az rendelkezik external start bemenettel. A jelek összegzésével új ritmikai varációkat nyerhetünk vagy akár állítható mennyiségű, sőt időzítéssel ki- és bekapcsolható swinget is adhatunk egy szekvenszer órajeléhez. Erről nemrég született egy angol nyelvű poszt, nézzetek csak rá és szerezzetek csak OR modult, ha az még nincs a rendszeretek clock szekciójában!

Logikai ÉS és komplexebb logikai funkciók.

Képzeljük el ugyanazt a helyzetet: több gate jelünk van, de most azt szeretnénk, ha csak egy darab jel keletkezne belőlük, mégpedig csak akkor, ha mindkegyik ON vagy ‘high’ állásban van. Pontosan erre jó a logikai és. Remélem ezen a ponton már azt kívánjátok, hogy bárcsak lenne elég logikailag kombinálható jeletek… Ha tényleg ezen aggódtok, akkor megnyugodhattok: természetesen van olyan modul, ami bármilyen bemeneti feszültségjelből képes gate jelet származtatni. Ezt az áramkört comparatornak hívják, és naná, hogy a Doepfernek van ilyen modulja, ahogy komplexebb logikai modult is gyártanak. A Doepfer Dual Logic moduljában már az AND és OR funkciók kizárólagos (XAND és XOR), illetve invertált (NAND és NOR) változatai is megtalálhatók. Ha a gate jelek logikai funkciókba küldésével történő ritmikai variációkban gondolkodunk továbbra is, akkor az alábbi táblázat mindenképp beindíthatja a fantáziánkat.

logic-table
A Doepfer A-166 modul logikai funkciói

BTW, a logikai modulok kimenetei számára a különböző a gate bemenetek mellett jó célok lehetnek a  switch modulok (pl. a szimpla A-150 és a négycsatornás A-151) bemenetei is. Ezek a modulok alapvetően kapcsolható elágazások. Egy érkező jel állítja a kapcsolást a két bemeneti jel között, így kimenetükre mindig egyszerre csak az egyik vagy másik bemeneti jel kerül. A talán legismertebb alkalmazásuk a 2 különböző step szekvenszer sor jelei közötti kapcsolgatás, de tulajdonképpen bármilyen tetszőleges bemeneti jel között kapcsolhatunk.

Audio-tartományú logikai jelek, “NAND Synth”

Audio tartományban – az emberi fül számára – minden megváltozik, ahogy a logikai moduloknak is más funkciója lehet. Az on-off jelek négyszögjeleket generálnak, és a bemeneti (vagy akár kimeneti) jelek (és más jelek is) ezeknek a négyszögjeleknek a szélességét és frekvenciáját modulálhatják. Így használhatsz logikai modult pl. szub-oktáv generátor funkciókra is. Zajgenerátorral pedig olyan eredményekre juthatsz, mint mondjuk amit a Synthrotek Chaos NAND szintije hoz létre. De nem kell messzire mennünk, hiszen a már korábban tárgyalt Intellijel uMod II-höz a klasszikus ring modulator funkciók mellett logikai kimeneteket is hozzáadtak.

Remélem, hogy ezután már inspirálónak találjátok majd a logikai modulokat is, illetőleg örvendetes és inspiráló lesz majd használni őket a rendszereitekben!

Moduláris burkológörbék – második rész

A poszt első részében a hagyományos ADSR-t vagy ennek redukált AD változatát próbáltam moduláris környezetben szemléltetni. Akarva-akaratlanul, a poszt végére olyan koncepciókba is belefutottam, amik már túlmutatnak az ADSR-en, mégis hasonló, sőt, akár színesebb feladatokat láthatnak el.

Feszültségvezérelhető slew limiter (mint LFO és burkoló)

A már előző posztban is tárgyalt slew limitert alapvetően portamento-kontrollernek találták ki. Lépcsőzetes formákat kerekít, pl. egy szekvenszer jelét. A két paraméter itt az emelkedés és süllyedés. A komplexebb slew limiter moduloknál (Maths, A-171-2, Function, Positronic Transient Gate), ez a két paraméter természetesen feszültségvezérelhető, illetve a kibocsájtott görbe exponenciális és lineáris módok közt állítható (vagy a két mód keverhető). Tehát ha van egy triggerelhető slew limitered, simán használhatod burkolónak is (ahogy az A-147 VC LFO-t vagy az A-142-1 Voltage Controlled Decay/Gate modult is).

Envelope Follower (invertált és nem-invertált kimenetek)

Morton Subotnick, az elektronikus zeneművészet pionírja egyszer azt mondta Buchla bácsinak, hogy szeretné a hangjával vezérelni a szintetizátort, a szó szoros értelmében. Így született meg az envelope follower.

Doepfer A-119
Doepfer A-119 External Input / Envelope Follower

Egy audio jel hangosodása és halkulása egy burkológörbével valósul meg. Azonban mivel az audio jelek általában bipolárisak, ezért egy átalakító kell (full wave rectifier), ami 0… + tartományba emeli a jelet. Ezután az átalakítás után lett egy envelope jelünk – nem egy modul ADSR vagy Rise & Fall paraméterei, hanem egy audio jel alapján. Ha megfordítod az envelope follower jelét és egy VCA-t modulálsz vele, akkor sidechain hatást érsz el. És ez még nem minden: Az envelope followerekre gate kimenetet is szerelnek, állítható thresholddal, tehát valami elindítható és/vagy be/átkapcsolható az audio jel alapján. A legegyszerűbb példa, amikor egy szekvenszerrel generált audio jel újraindítja saját magát. (itt és itt). A legolcsóbb ilyen kész modul nem meglepő módon a Doepfer A-119-ese, de ha már így témázgatunk, akkor nézzünk meg egy hibrid csúcs-modult, ami lényegében a slew limiter- és az envelope follower- koncepció továbbgondolása: az SSF Positronic Transient Gate érdekes elegye a fent ismertetett két funkciónak. A bemeneti audio jel kerekíthetősége és eltorzíthatósága, illetve maga az audio jel izgalmas eredményeket hozhat létre. Nézzük csak meg a több, mint 40 oldalas patch-könyvet. Vagy ami mindig hasznosabb: képzeljük csak el lehetőségeit a meglévő rendszerünkön belül.

SSF-PTG-2
Steady State Fate Positronic Transient Gate

 

Modcan Quad Envelope
Modcan Quad Envelope

High-end és dual koncepciók – több ADSR egy patchben

Ahogy a Positronic Transient Gate-nél, de más modulok esetében is, végül, de nem utolsó sorban óriási hatással bírhat a kettős koncepció. Mire használhatunk egy dupla funkciót?

A Modcan Quad Envelope az egyik népszerű high-end választás. Érdekessége, hogy azok közé az envelope-generátorok közé tartozik, ahol az Attack fázis után egy Hold fázist is beékeltek. A kívánt envelope paraméter modulálása gombnyomással állítható be. Akinek pengeéles és orvosi precizitású burkolókra van szüksége, mindenképpen a Cwejman ADSR-VC2-t válassza.

 

 

Mindeddig azt próbáltam ismertetni, hogy egy envelope modul és maga a burkológörbe koncepciója mitől lesz igazán moduláris, illetve milyen környezetben jelenhet meg újabb formákban. Rengeteg patch valósítható meg, ha egy burkológörbét egy másik burkológörbével kötünk össze a fent taglalt ‘End of’ /retrigger – vagy akár az envelope ki- és bemenetek mentén. Köszönöm a figyelmet és gondolkodjunk csak tovább!

Moduláris burkológörbék – első rész

Sokszor ugyanazt várjuk egy koncepciótól, amikor modulként kerülünk szembe vele, mint amit egy fix architektúrájú szintiben megismerhettünk róla. Ebben a posztban megpróbálom összefoglalni, hogy milyen hagyományos burkológörbékkel találkozhatunk a moduláris világban, illetve, hogy mik azok a plusz funkciók, amik túlmutatnak a nem-moduláris szintetizátorokban található envelope egységeken. Remélem, hogy ezután már sokkal összetettebb és zeneileg érdekesebb módon gondolunk majd rájuk.

Hagyományos envelope, nem-hagyományos indítási módok

Egy hangszer megszólaltatásakor kiderül, hogy milyen időbeli lefolyással rendelkezik. A szintetizátor burkológörbéje ezeket a lefolyásokat hivatott modellezni. Így létrehozhatóak a már hagyományosnak mondható hangszerek időbeli jellegzetességei, lecsengései – vagy egészen új hangzások.

a140
Doepfer A-140 ADSR

A klasszikus Doepfer A-140 ADSR és quad-változata jó kiindulópont lehet a moduláris burkológörbék világában. Ahogy a nem-moduláris szintetizátoroknál, a burkológörbe itt is az amúgy folyamatosan szóló oszcillátorok hangját kívánja adott időbeli lépcsőfokokon végigfuttatva (Attack, Decay, Sustain, Release vagy pl. sima Attack, Decay a perkusszív hangokhoz), a hangerőt (egy VCA-t modulálva) vagy a hang harmonikus tartalmát (egy VCF-et modulálva) megváltoztatni.

A nem-moduláris szintetizátoroknál legtöbbször mindig egy lenyomott billentyű indítja el az ADSR-t. A moduláris szintetizátoroknál is tehetünk így, de sok más módon is (újra)indíthatjuk az ADSR-t. Itt kezdődnek a játék új, valóban moduláris elemei. Bármilyen jelforrás, ami gate vagy trigger pulzus jelet, vagy ezekhez hasonló négyszögletes jeleket produkál (pl. egy LFO square kimenete), már bőven elég egy burkológörbe elindítására. Egyáltalán nem muszáj tehát mindig keyboard vagy szekvenszer (gate) jelet használnunk. A retrigger funkció esetében pedig a burkoló decay fázisában indíthatók újra.

a143-2
Doepfer A-143-2 Quad ADSR

Sőt, az A-143-2 Quad ADSR-ben található egy EOA, EOD és egy EOR (End of Attack -Decay -Release) kimenet is minden ADSR egységnél, tehát ezekkel a digitális jelekkel is indíthatunk további envelope-okat az adott egység attack, decay vagy release fázisainak végénél. (Pl. így használtuk a Quad ADSR-t “AD-szekvenszerként”, amikor összekötöttük az egységeinek end kimeneteit a Gate bemeneteikkel.)

Amint látható, habár nem is kezdünk annyira elszakadni a hagyományos ADSR-ek funkcióitól, egy olyan környezet bontakozik ki előttünk, amiben bármilyen négyszögletes jel, illetve bizonyos összetettebb AD vagy ADSR modulok is burkológörbék vagy más időbeli események indítására szolgálhatnak.

Feszültségvezérelhető dőlésszög, átalakuló hibrid burkológörbék

4ms Pingable Envelope Generator
4ms Pingable Envelope Generator

Mi lenne, ha azt mondanám, hogy általában unipoláris, négyzet alakú on-off jelekre sincs szükség bizonyos komplexebb burkolómodulok esetében?  A comparatornak nevezett elektronikai egységnek köszönhető, hogy pl. a 4ms PEG (Pingable Envelope Generator) bármilyen polaritású, erősségű és hosszúságú jellel elindítható, így teljes szabadságot kapunk a vezérlésben (illetve megkapjuk az end-kimeneteket is). Azon túl, hogy itt tényleg bármilyen jellel elindíthatjuk a burkológörbéinket, itt az ideje, hogy megnézzük, hogy a lépcsőfokaink formái milyen alakúak lehetnek. Ugyanis, a különlegesebb fajta burkológörbék még érdekesebbé tehetnek egy-egy hangot. (Pl. a lassú behangosodásra ideális egy lineárisabb görbe, de egy gyors, perkusszív lecsengésre egy exponenciális görbe alkalmasabb. Sőt, vizsgálhatjuk bizonyos hangszerek vagy tárgyak lecsengési ívét – pl. a harangoknak exponenciális lecsengésük van.)

Így nem vagyunk már messze a szintézis csúcsrajáratásától: hiszen a valóságban nem létező vagy kizárólag más hangszerek vagy tárgyak időbeli tulajdonságait is önkényesen társíthatjuk más hangokhoz.

A PEG-ben az alábbi kulcsfunkciók találhatók:

a) meghatározhatjuk, hogy az envelope mennyire lejtsen vagy emelkedjen (skew)
b) a görbék az elektronikus zenében általában megszokott lineáris és exponenciális kategóriák mellett logaritmikus, interpolált kombinációkban is megtalálhatók
c) a görbék skálái (vagyis uni- vagy bipoláris tartományai és offset pozíciói) is megváltoztathatók és feszültségvezérelhetők!

E mellett még sok más lehetőség van ebben a modulban, de nem kívánok elveszni a részletekben, és a posztnak amúgy is lesz második része. 🙂 

ADSR mint LFO

make-noise-functionA következő felszabadító lépés az, amikor az ADSR önmagában, “free-running” vagy “cycle” módban, már egyfajta LFO-ként működik. A PEG is tudja ezt, sőt, a free-running mód és a bemeneti ping jelek alapján még osztható vagy szorozható is az ADSR általános ideje. Ezt mind tudja a Make Noise Function, ahol az (AD) görbe logaritmikus és exponenciális között állítható, de trigger vagy gate jel nélkül, cycle mode-ban is használható. Olcsóbb alternatívája, a Doepfer A-171-2 ugyanígy cycle módba kapcsolható, és szintén rendelkezik (eggyel kevesebb) end kimenettel is. Ezennel túljutottunk a moduláris ADSR vagy AD modulok egyedi, a hagyományos, fix architektúrájú szintetizátoron túlmutató funkcióinak áttekintésén, a következő posztban még komplexebb kontextusokban bukkan fel a burkológörbe koncepciója.

Folytatjuk…